https://www.traditionrolex.com/42
Nápojová technika | Plnící zařízení | Pivo | NATE – nápojová technika a.s.
https://www.traditionrolex.com/42
https://www.traditionrolex.com/42

Produkty


Plnění piva a kvasu do skleněných a PET láhví

Pivovar CJSC Oboloň, Ukrajina

Plnící metoda: Objemové plnění s průtokoměrem

Možnosti plnění:

 • pivo
 • kvas
 • nápoje, u kterých je minimální nárůst O2
 • plnění do skleněných i PET lahví

Základní princip plnění:

 • po vstupu láhve do plniče dojde k proplachu láhve CO₂ - vzduch je odveden mimo nádrž
 • natlakování láhve - po natlakování nápoj protéká do ventilu trubkou, která je osazena induktivním průtokoměrem,
 • který snímá průtok tekutiny a předává impulsy řídícímu systému
 • po zaznamenání příslušného objemu se uzavře plnící ventil
 • kapalina natéká do láhve pomocí plnící trubky ode dna

Principy a parametry:

 • rychlost plnění o 15-20% větší než-li u mechanického objemového ventilu
 • nárůst O₂ během plnění 0,05 mg/l u PET lahví bez použití evakuace
 • plnění piva a pěnivých nápojů při teplotě do 15°C
 • minimální zbytek nápoje při ukončení provozu
 • odvod vzduchu z láhve jde do jiného prostoru mimo nádrž
 • nezasahuje se do ventilu při změně velikosti láhve a plněného objemu
 • plnící proces je ovládán z řídícího systému plniče a není proto závislý na aktuálním výkonu plniče nebo zastávkách stroje
 • možnost automatického nasazování sanitačních nástavců
 • lepší sanitovatelnost plnícího ventilu v porovnání s mechanickým objemovým ventilem - provedení kapalinové kuželky a ventilů pro evakuaci, tlakování a uvolnění tlaku s použitím vlnovců a membránových těsnění


Plnění citlivých nápojů:

 • možnost doplnění krytování k plniči
 • krytování je vybaveno filtrací vzduchu


Sférická nádrž kruhového průřezu:

 • kruhové provedení nádrže,
 • snadná sanitovatelnost,
 • ostřikové trysky,
 • minimální zbytek nápoje


Řídící systém Siemens SIMATIC S7 300:

 • barevný dotykový terminál
 • signalizace stavu jednotlivých funkcí stroje a poruch na terminálu
 • stroj je ovládán přes dotykový terminál
 • archivace a výstup dat pro monitorovací a vizualizační systémy
 • vzdálená správa a servis přes telefonní linku či internet


Příklad řešení:

 • DE JSC „Obolon” - „Zibert´s Brewery”, Fastiv, Ukrajina - PETBLOK 48/90/10 ULTRACLEAN
 • ZAO „Korsakovskij závod piva i napitkov”, „Severnaja zvezda” - Nord Star, Sachalin, Rusko - PETBLOK 24/36/6 ULTRACLEAN
 • JCS Georgian Beer Company, Gruzie - PETBLOK 48/80/10 ULTRACLEAN


Plniče plechovek

AB Kalnapilis Brewery, Panevezhys (DBG), Lotyšsko

Plnící metoda: Přetlakové plnění s průtokoměrem

Možnosti plnění:

 • pivo
 • sycená voda
 • energetické nápoje
 • limonády

Základní princip plnění:

 • vstup a výstup plechovek do plniče je tangenciální
 • plniče jsou bez přítlaků
 • plnící ventil sjíždí na plechovku, plechovka je plnícím orgánem zcentrována, utěsněna a naplněna
 • plnění probíhá za přetlaku a objem je odměřován induktivním průtokoměrem
 • po vstupu lahve do plniče dojde k proplachu plechovky CO₂ – vzduch je odveden mimo nádrž
 • natlakování plechovky – po natlakování nápoj protéká do ventilu trubkou, která je osazena induktivním průtokoměrem, který snímá průtok tekutiny a předává impulsy řídícímu systému.
 • po zaznamenání příslušního objemu se uzavře plnící ventil
 • kapalina natéká do láhve pomocí plnící trubky po stěně plechovky

Principy a parametry:

 • přesnost plnění: +- 2 ml
 • proplach pro pivo: nárůst O = 0,05 mg/l
 • spotřeba CO₂ : 450 g/hl pro 0,5 l plechovku


Plniče je možno upravit a doplnit o případné zařízení, kterým se prodlouží doba trvanlivosti výrobku

 • úprava plniče pro plnění lahví v prostředí ULTRACLEAN
 • zařízením, které odstraní pěnu a vytěsní vzduch oxidem uhličitým či jiným interním plynem z prostoru pod víčkem těsně před uzavřením plechovky

Řídící systém Siemens SIMATIC SIMATIC S7 300:

 • barevný dotykový terminál
 • signalizace stavu jednotlivých funkcí stroje poruch na terminálu
 • stroj je ovládán přes dotykový terminál
 • archivace a výstup dat pro monitorovací a vizualizační systémy
 • vzdálená správa a servis přes telefonní linku či internet
 • sanitace Ferrum


Plnění sycených a nesycených nápojů

Pivovar Litovel, Česká republika

Plnící metoda: Přetlakové a beztlaké hladinové plnění

Základní princip plnění:
Kapalina z nádrže plniče natéká do láhve po stěně láhve. Vzduch je z láhve odváděn vzduchovou trubkou. Po vystoupání hladiny v láhvi k ústí vzduchové trubky se plnění ukončí.


Přetlakové hladinové plnění:

Touto metodou je možné plnění minerálních, soft drinků, piva, šumivého vína a jiných nesycených nápojů a tekutin do skleněných i PET láhví

 • Přetlaková metoda umožňuje stáčení sycených nápojů, aniž by došlo k nežádoucímu uvolnění CO2 z nápoje,
 • plnění probíhá pod ochranou atmosférou CO2 nebo ve směsi s N2 , která zajišťuje udržení vysoké kvality nápoje

 

Plnění do skla:
pro plnění piva jsou k dispozici zařízení pro zachování chuťové kvality a trvanlivosti:

 • jednoduchá nebo dvojitá evakuace - redukuje výrazně přírůstek O2 v nápoji (0,03 mg/l u skleněné láhve o objemu 0,5l)
 • vypěňování - redukuje obsah vzduchu v hrdlovém prostoru (0,6 ml u skleněné láhve o objemu 0,5l)


Plnění do PET:

 • konstrukce plniče se spodními přítlaky umožňuje plnění skleněných láhví i PET láhví na jednom stroji,
 • při požadavku plnění jen PET láhví je distribuce láhví ve stroji řešena uchopením za hrdlo - zjednodušuje se přestavení stroje při přechodu na jiný formát láhve,
 • vytěsnění vzduchu z láhve před plněním je řešeno proplachem láhve - příjem O2 během plnění 0,08 mg/l u PET láhve o objemu 1,5 l,
 • vypěňování - redukuje obsah vzduchu v hrdlovém prostoru 0,8ml/l u PET láhve o objemu 1,5l.


Plnění plechovek:

 • plniče pplechovek iumožňují nejen plnění plechovek, ale i skleněných lahví (současně na jednom stroji)
 • inertní plyn je aplikován před uzavřením plechovkyBeztlaké hladinové plnění

Jednokomorové plnění:

 • plnění vína, destilátů, nízkoviskózních nesycených tekutin,
 • nad kapalinou v nádrži je udržován atmosférický tlak, případně mírný podtlak.


Dvoukomorové plnění:

 • plnění džusů, sirupů, jedlých olejů a jiných nesycených kapalin vyšší viskozity,
 • nádrž plniče se skládá ze dvou oddělených komor, jedna splněnou kapalinou je pod atmosférickým tlakem, v druhé, do které je při plnění odváděn vzduch z láhve, je vakuovou pumpou udržován podtlak. Vzniklý tlakový spád usnadňuje plnění tekutin vyšší viskozity.


Stáčení piva

Principy a parametry:

 • nejen vlastní podmínky při stáčení, ale i řada podmínek stáčení předcházejících mají významný vliv na bezproblémové stáčení piva do láhví
 • už v procesu vaření, kvašení a zrání piva se odehrávají důležité procesy, kdy je hladký a rychlý průběh budoucího stáčení důležité dobré prokvašení piva a tím i dobrá vázanost CO₂ v pivu


Průtoková pasterizace:

 • v současné době se používá pro zachování dlouhodobé trvanlivosti piva z důvodu úspory pasterizace průkovová
 • pivo je při jejím průběhu vystaveno vysokému tepelnému a tlakovému namáhání (teplota 72°C, tlak 16 bar)


Teplota piva při stáčení:

 • standardně doporučujeme teplotu okolo 5-6°C
 • je možné však stáčet pivo i při teplotě do 15°C

Minimalizace nárůstu O2 v pivu během plnění:

Plnění pod ochrannou atmosférou

 • v nádrži plniče a v láhvi při plnění je jako ochranný plyn používán CO2. Vzhledem k ceně CO2 některé provozy používají také levnější N2, nebo směs plynů N2 a CO2.
 • Stálost tlaku v nádrži je udržována automatickou regulací.

Jednoduchá nebo dvojitá evakuace pro skleněné láhve

 • dvojitá evakuace oproti jednoduché dokáže před plněním odvést z láhve téměř 99% vzduchu a tím výrazně snížit nárůst kyslíku při plnění
 • nárůst kyslíku během plnění je do do 0,05mg/l u láhve 0,5l láhve

Proplach pro PET láhev

 • PET láhev nelze vzhledem k jejímu charakteru vystavit působení podtlaku.
 • pro zajištění vytěsnění vzduchu z láhve se tedy používá proplach pomocí plynu, který udržuje tlak v nádrži.
 • nárůst kyslíku během plnění je do do  0,06mg/l pro láhev 1,5l láhev

Proplach pro PET láhve

 • slouží k vytěsnění vzduchu z hrdla láhve po naplnění před uzavřením.
 • Používá se zde tenký paprsek horské sterilní vody (80°C ) o tlaku cca 6bar, který je vstříknut do láhve a způsobí vypěnění vrchní vrstvy piva.
 • Obsah vzduchu v hrdlovém prostoru se po vypěnění standardně pohybuje do 0,6ml (láhev 0,5l sklo) respektive 0,8ml (láhev 1,5l PET).


Metody pro plnění piva:

Přetlakové hladinové plnění - vhodné zejména tam, kde se od provozu vyžaduje:

 • mechanické provedení ovládání ventilu,
 • jednodušší obsluha,
 • nižší a střední výkony,
 • plnění skla – lze i PET,
 • malý počet formátů láhví.

Objemové plnění s průtokoměry - vhodné pro PET lahve zejména tam, kde se od provozu vyžaduje:

 • min. nárůst O2 během plnění do PET láhví při nízké spotřebě O2
 • elektronické ovládání ventilu,
 • monitoring jednotlivých ventilů
 • plnění různých druhů piv s odlišnými požadavky na průběh plnění – rychlost nátoku, jedno či několikastupňové uvolnění tlaku apod.,
 • vhodné pro více formátů láhví a jejich častější výměnu

Čistota atmosféry v místě plnění:

 • Pro plnění piva podle podmínek provozu a požadavků zákazníka dodáváme plniče od standardního provedení CLASSIC až po ULTRACLEAN

Ztráty piva při plnění:
Ztráty piva při plnění závisí na:

 • druhu piva,
 • způsobu vypěňování,
 • velikosit láhve a vstupního otvoru láhve


Základní proncip plnění

 • zajišťuje systém oplachu a pěnování nejen ventilů a pracovního prostoru (rozvody, uzavírací hlavy), ale volitelně i krytování plniče.
 • Pro udržení čistoty plnících orgánů za provozu zařazujeme ostřik ventilů.

Vnitřní čištění stroje CIP

 • kombinuje kroky čištění studenou, horkou vodou, horkým roztokem louhu, roztokem kyseliny a dalších čistících médií.
 • Používané komponenty jsou přizpůsobeny i krátkodobému propařování stroje.
 • V automatickém režimu provedení pomocí pneumatiky nebo ručně v manuálním provedení jsou postupně otvírány jednotlivé okruhy pro průtok čistícího média strojem, tak, že je zaručeno dokonalé vyčištění stroje.
 • Z výrobního závodu nastavujeme posloupnost jednotlivých kroků CIP, které pak mohou být modifikovány na základě individuálních požadavků jednotlivých provozů.

Příklad řešení:

Pivovar PRIMÁTOR a.s., Rakovník, ČR - VERAL 66 PKE
IM BEERMASTER SA - PETBLOK 24/32/6
JSC Georgian Beer Company, Gruzie - VERAL 50/10
OAO „Závod pivovarennyj Moršanskij”, Rusko - VERABLOK 50/50/10
OAO „BULGARPIVO Nabryeznye Chelny”, Rusko - PETBLOK 24/24/6
DE JSC „Obolon” - „Zibert´s Brewery”, Fastiv, Ukrajina - PETBLOK 48/90/10
ZAO „Korsakovskij závod piva i napitkov”, „Severnaja zvezda” - Nord Star, Sachalin, Rusko - PETBLOK 24/36/6 ULTRACLEAN
JSC Georgian Beer Company, Gruzie - PETBLOK 48/80/10


CJSC “Oboloň”–“Zibert-s Brewery” Fastiv, Ukrajina

 
POTŘEBUJETE SE NA NĚCO
ZEPTAT NEBO PORADIT?
Neváhejte nás kontaktovat
ODESLAT POPTÁVKU